Değerli Üyelerimiz,

Adli Tıp Uzmanları Derneği çatısı altında faaliyet gösteren, çalışmalarına devam eden çalışma grupları aşağıda açıklanmıştır. Çalışma Gruplarında görev almayı düşünen veya farklı bir konuda çalışma grubu kurmak isteyen dernek üyelerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,

Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

1. Bilimsel Etkinlik Çalışma Grubu: Prof. Dr. Çağlar Özdemir
Bilimsel Etkinlik Çalışma Grubu, diğer çalışma grupları ile iletişim ve işbirliğini de sürekli kılarak, asistanların farkındalıklarını ve verimliliklerini artırarak kendilerini geliştirmesine ve temel yaklaşım becerilerine katkı sağlamak, adli tıbba ilgilerini yüksek düzeyde tutmak ve daha üst seviyedeki eğitimlere hazırlamak; mezuniyet sonrası süreçte, verimlilik ve etkinliğin artırılmasını sağlayarak adli tıp hizmetlerinin olağan akışındaki standartları geliştirmek, dolayısı ile çalışma koşullarından bağımsız olarak ortaya çıkan uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıupyla adli tıp anabilim dalları, adli tıp enstitüleri, adli tıp kurumu başkanlığı, grup başkanlıkları, şube müdürlükleri ve konuyla ilgili uzmanlık dernekleri ile de iletişime geçerek genel, bölgesel ve/veya online bilimsel etkinlikler düzenlemeyi planlamaktadır.
Eposta: ozdemircaglar@gmail.com

2. Bilirkişilik ve Malpraktis Çalışma Grubu: Doç. Dr. İsmail Özgür Can
Kapsayıcılığı oldukça geniş görünen bu grubun çalışmalarını yürütebilmesi adına öncelikle sizlerden gelecek geri bildirimlerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. Kolaylaştırıcı olarak önerim, önceliğimizin belirlenmesi. İlk hedef grubun çalışma yöntemlerinin belirlenmesi olabilir,
Bu amaçla;
1. Sizce bu çalışma grubunun işleyişi nasıl olmalıdır? Grubun adında değişiklik önerileri…
2. E-posta üzerinden ayrı bir haberleşme vb grup gereksinimi var mı?
3. Grubun çalışma hedeflerinin belirlenmesi amacıyla nasıl bir yol izlenmeli?
4. Diğer öneri ve temenniler…
Bu sorulara yanıt aramak adına katkılarınızı bekliyorum.
Çalışmalarımızı somutlaştırabilmek adına bu konuda değerli hocalarımız yanında özellikle adli tıp uzmanı ve asistanı arkadaşlarımızdan da destek istiyoruz. Alanımızda uzun zamandır konuşulan konular dışında gelecekteki durumu ve bilirkişilik alanındaki yaklaşımlarımızı tartışabilmek önemli diye düşünüyorum.
ATUD 15. Adli Bilimler Kongresi’ne kadar çalışma yöntemi belirlendikten sonra kongrede bir toplantı yapılması planlanmaktadır. Bu nedenlerle sizlerden gelecek eleştiri, öneri vb konularda zaman ayırabildiğiniz ölçüde kişisel mail hesabı veya uygun gördüğünüz diğer iletişim araçları üzerinden temas kurabiliriz.
İyi çalışmalar,
Eposta: ozgur.can@deu.edu.tr
Tel: 0 232 4122857 / DEÜTF Adli Tıp AD. İnciraltı İzmir 35340

3. Eğitim ve Burs Çalışma Grubu: Prof. Dr. Nadir Arıcan
Eğitim ve Burs Çalışma Grubu; Adli Tıp Uzmanları Derneği Meslekte Yeterlilik Kurulu’nun çalışma alanına giren konularda ve kurulun gereksinimleri doğrultusunda çalışmalar yürütür. Bilimsel Etkinlik Çalışma Grubu ile birlikte, adli tıp uzmanlık öğrencileri ve adli tıp uzmanlarına yönelik sürekli meslek içi eğitim planlarının oluşturulması ve uygulanmasına destek verir. Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu tarafından eğitim dönemi başlangıcında duyurusu yapılarak ve ayrılan bütçe çerçevesinde, adli tıp uzmanlık öğrencisi ve adli tıp uzmanlarının bilimsel etkinliklere (yurtiçi ve yurtdışı kongre, sempozyum vb) katılımlarına yönelik, destek kriterlerinin belirlenmesini sağlar.
E-posta: nadir.arican@gmail.com

4. Asistan Hekim Çalışma Grubu: Uzm. Dr. Çağdaş Meriç
Adli Tıp alanında uzmanlık eğitimi almakta olan asistan hekimlerin, öncelikli olarak eğitim ve özlük hakları konularındaki taleplerine ve sorunlarına yönelik çözüm önerilerine odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, asistan hekimler arasında dayanışmanın ve akran ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
E-posta: cagdas.meric@hotmail.com

5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu: Uzm. Dr. Lale Tırtıl
Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışma grubu; kadına ve LGBTİ bireylere yönelik her türlü şiddetin temelinde yer alan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapar. Bu amaçla öncelikle; alanımız çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar üretir. Aynı zamanda toplumdaki tüm bireyleri ilgilendiren, sessiz salgın olarak nitelendirilen ve sağlık sorunu olarak kabul edilen kadına yönelik şiddet konusunda adli tıp alanında yapılabilecek çalışmalara öncülük eder ve destekler.
E-posta: laletirtil@gmail.com

6. Rehber* Çalışma Grubu: Prof. Dr. Yasemin Günay Balcı
(*TCK’daki Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi)
Rehber çalışma grubunun amacı; TCK’daki yaralama suçlarının adli tıp açısından değerlendirilmesi rehberi ile ilgili sık karşılaşılan sorunları belirlemek, sorun alanlarını gerekirse alan uzmanları ile işbirliği yaparak çözüm önerileri oluşturmak, elde edilen sonuçları adli tıp camiası ile paylaşmak, hemfikir olunan hususları kılavuzda güncellemektir.
Eposta: yaseminbalci@mu.edu.tr

7. Covid-19  Çalışma Grubu: Doç. Dr. Gökhan Ersoy

Grubun amacı; Covid-19 Pandemisi ile mücadele çerçevesinde Adli Tıbbi Yaklaşım Rehberleri düzenlemek, Adli Tıp Çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik araştırmalar yapmak ve girşimlerde bulunmaktır.

Eposta: gokhanersoy@yahoo.com