Eğitim ve Burs Çalışma Grubu:

Eğitim ve Burs Çalışma Grubu; Adli Tıp Uzmanları Derneği Meslekte Yeterlilik Kurulu’nun çalışma alanına giren konularda ve kurulun gereksinimleri doğrultusunda çalışmalar yürütür. Bilimsel Etkinlik Çalışma Grubu ile birlikte, adli tıp uzmanlık öğrencileri ve adli tıp uzmanlarına yönelik sürekli meslek içi eğitim planlarının oluşturulması ve uygulanmasına destek verir. Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu tarafından eğitim dönemi başlangıcında duyurusu yapılarak ve ayrılan bütçe çerçevesinde, adli tıp uzmanlık öğrencisi ve adli tıp uzmanlarının bilimsel etkinliklere (yurtiçi ve yurtdışı kongre, sempozyum vb) katılımlarına yönelik, destek kriterlerinin belirlenmesini sağlar.

E-posta: nadir.arican@gmail.com