Grubumuz, sayıları ve adli tıp alanındaki hizmet kapsamı her geçen gün artan Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yapan adli tıp uzmanlarının sorunlarını ve ihtiyaçlarını gidermek amacı ile dernek çatısı altında iletişim ortamı sağlamak, derneğin olanaklarını bu amaç için kanalize etmek ve kollektif bir çalışma ortamı için kurulmuştur.

Bu amaçla öncelikle; alandaki sorunları tespit eder ve çözüm önerileri üretir. Aktif çalışan alt komisyonların ürettiği ve genel kabul gören öneriler dernek yönetim kurulu onayı ve desteği gerekiyorsa dilekçe vb. yollarla işleme sokulur ya da doğrudan hayata geçirilmesi için sosyal medya aracılığı ile yayılır. Aynı zamanda eğitim, kongre vb. yollarla adli tıp alanında yapılabilecek çalışmalara öncülük eder ve destekler. Grup başkanı ve sorumlusu Uzm. Dr. Fatmagül Aslan‘dır.   İletişim için e-posta: drfatmagulaslan@yahoo.com